Ateşten Gömlek Ruh İkizi
  • 09 Nisan 2024
  • 122

Ruh ikizi…
Onunla karşılaşabilmek

Ve o deneyimi yaşamak…

Çok acılı ve dönüştürücü bir karşılaşma.

Taraflar hazır olduğunda ve her ikisi de aynı frekansta olduğunda ortaya çıkan bir ateş.

Sadece yanmayı göze alanlar için bu, ateşten bir gömlek.

Yanmaya hazır mısın?

Erkek; dışa dönük, dünyalı, dünya ile bağlantılı, madde odaklı ve dünyayı deneyimleme amacı güderken kadın; hakikatte, maneviyat odaklı, ruhani ve ahiret hayatını hatırlatmak amacı güder. Daha doğrusu kadın cenneti erkek ise cehennemi sembolize eder. Tabi bunlar bizim anladığımız anlamda cennet ve cehennem kavramları değil.

Erkek, hareketi, hırsı, sürekli eylemde olmayı ve ateşi anlatır.

Kadın ise, hakikati, hakiki yaşamı, sakinliği ve içe dönüşü gösterir.

Erkek için için yanan bir ateştir, sanki cehennem ateşi gibi, kadın ise onu soğutan, yavaşlatan ver rahatlatandır.

Dünya, sürekli eylemde olan, hareket eden, yapan ve oluşturan erkeklerin yaratımıdır. Kadın ise hakikati hatırlatarak tüm bu yaratılanları altüst eder ve yok eder.

Ancak, günümüzde kadınlar kendilerini madde dünyasına, dünya değerlerine o kadar kaptırmışlar ve hakikatten o kadar uzaklaştırmışlardır ki şu an bu yüzden daha çok kadınlar nefes, enerji, spiritüel yaşam alanlarına ilgi duymaktadırlar. Çünkü onların daha çok maneviyatta ve hakikatte kalmalarına ve içe dönmelerine ihtiyaçları var.

Kadın doğası gereği dünyaya kapalı, hakikate açık olması gerekir,

Erkek ise doğası gereği hakikate kapalı ve dünyaya açıktır. Bu bağlamda ikisi birbirini nötrler ve yok ederler. Amaçları tam anlamıyla da budur.

Bir kadın sadece hakikatte, maneviyatta, açık ve net olduğunda ve içe döndüğünde, dokunduğu her şeyi cennete dönüştürebilir. Kadın DNA’sında gizli hakikat bilgisiyle cenneti vaat eder. “Cennet annelerin ayağı altındadır” sözü de bu nedenle söylenmiştir.

Gerçek aşk bir yok oluşu temsil eder. Hakiki aşkı deneyimleyebilmek için önce yok olmayı deneyimlememiz gerekir. Yanmayı, kül olmayı göze alıp, dünyayı, egoyu ve bedeni bıraktığımızda gerçek aşk ortaya çıkar. Eğer kadın ve erkek her ikisi de bu deneyimi yaşamaya, yanmaya, kül olmaya ve teslim olmaya hazırsa o zaman aşk ortaya çıkar.

Erkek izin verdiğinde ve kadın sadece özünü ve kendisini gerçekleştirip kendisi olabildiğinde ikisinin birleşiminden bir yok oluş meydana gelir ve geriye sadece “hakiki aşk” kalır.

Ancak gerçek aşk bu yaşadığımız dünyada çok az ve zor deneyimleniyor. Çünkü her iki tarafta özünü ve hakikati ifade edemiyor. Erkek dünyadan, hırslarından, egosundan ve inandıklarından vazgeçemiyor. Kadın ise; içe dönük maneviyatta ve kendinde değil, sürekli dışa dönük yaşıyor böyle olunca da hakiki aşkı bulmak zorlaşıyor.

İlahi aşk bir yok oluş ve teslimiyettir.

 

Hepimizin ruh eşi olmasına rağmen sadece tek bir ruh ikizimiz vardır.

Ruh ikizi veya ikiz alev, ruh eşinden çok farklıdır ve bizim bildiğimiz anlamda bir eş ilişkisinden tamamen farklıdır. Çünkü ruh ikizleri dünyayı ve bedeni yok etmek, illüzyonun gerisine geçmek için vardırlar. Ruh ikiziniz yaşam size ne getirirse getirsin, ne olursa olsun sevmekten vazgeçemediğiniz ve onu her haliyle yüzde yüz kabul ettiğiniz kişidir. Yanmayı ve yok olmayı sonunda da hakiki aşkı deneyimlemeyi göze aldığınız kişidir. İkisinin birleşiminden ortaya çıkan titreşim dünyayı aydınlatır ve yeryüzü cennete dönüşür.

Ruh ikizlerinin ilişkisi hem çok daha derin, doyurucu, geliştirici ve renklidir hem de felaket kelimesinin tam anlamıyla sonuna kadar yaşandığı bir durumdur. İlişki sürekli bir git gel döngüsünde yaşanır. Ruh ikizleri dünyayı ve birbirlerini (egosal olarak) yok etmek amacıyla bir araya geldikleri için çoğu kişi acı, keder ve derin bir umutsuzluk hissi ile bu ilişkiyi tarif eder.

Aslında ruh ikizleri dünya da yaşanan en ateşli, en büyük aşk, sonsuzluktan gelip sonsuzluğa giden ve Allah’ın birliğini tekliğini oluşturan durumlar olduğundan çoğu zaman dünyada bir araya gelemezler. Onların dünya sonlandığında vardıkları nokta “birlik”tir.

Ruh ikizlerinin biri ak diğeri karadır. Biri inanılmaz bir adanmışlık içinde yaşarken diğeri özgürlük peşinde koşar. Birinin ihtiyacı bağlanmakken diğeri özgürlük ihtiyacındadır. Birbirlerinin tam anlamıyla ters kutuplarıdır. Birbirlerine baktıklarında kendilerini gördüklerini zannederler ama aslında karşılarındaki kişi tam zıtlarıdır. Bunun farkına varmaları uzun süre alabilir. Burada yapılan en büyük hata bu durumu ruh eşleriyle karıştırmaktır. Çünkü dünya deneyiminde çoğu zaman ruh eşlimizle karşılaşır ve ilişki kurarız.

Ruh ikizimiz bizim tam tersimizdir, en gıcık olduğumuz en sevmediğimiz en “olmamalı” dediğimiz ve belki de kaçtığımızdır. Bu bağlamda ruh ikizimiz aslında bizim hakiki öğretmenimizdir.

Birbirlerine baktıklarında ruhsal seviyede kendilerini görürler ama dünyevi seviyede seçtikleri karakterler tamamen zıttır. İşte tam da bu zıtlıklarda sınavlar vardır belki de yanmak kül olmak. Ruh ikizleri birbirlerinin karanlık noktalarını, bu hayatta göremedikleri, bilemedikleri ve hatta deneyimleyemedikleri ne varsa onu temsil ederler.

Ruh ikizlerinden biri fiziksel deneyim, seks, dokunma ve fiziksel aşk konusunda deneyimliyken diğeri evrensel aşk ve hakikat seviyesinde uzmanlaşmıştır. Biri diğerinin hep karşısındadır. Bu durum açıklanması zor olan bir su ve ateş ilişkisini doğurur. Çiftlerden biri su diğeri ateştir. Birbirleriyle tamamen uyumsuz ve zıt olmalarına rağmen bir aradayken bütündürler. Bu zıtlık bir arada kalma ve bu yolu birlikte yürüme ihtimallerini imkansız kılar. Onlar birbirlerini, ne olmadıklarını görmek için seçmişlerdir.

Ruh ikizleri birbirlerine zıt olduklarını kabul ettiklerinde birbirlerinde kendilerini gördükleri illüzyonundan çıktıklarında işte o zaman hakiki sınav başlar. Kendilerinden kabul etmedikleri, reddettikleri, karanlıkta kalan yanlarını karşı tarafta görebildikleri an hakiki rehberlik gelmeye başlar. Onların artık birbirlerinden başka rehbere ve öğretmene ihtiyaçları kalmamıştır. Kabul etmedikleri her şey, zıtlıkları, farklılıkları ve dünya deneyiminin tamamı, göremedikleri ve farkında olmadıkları her şeyi ortaya çıkarır ve aydınlatır. Tabi bu kadar zıtlıklara karşın hala bir ara da kalabilirlerse.

Ruh ikizleri ancak birbirlerinin en karanlık yanlarını yüzde yüz hakikat seviyesinde kabul ettiklerinde bir arada kalabilirler.

Ruh ikiziniz size tüm dersleri öğreten diğer yarınız, karanlık ve görmediğiniz ve kabul etmediğiniz tarafınızdır.

Ruh ikizi ikiliğin sembolü.

Ayrılığın sembolüdür.

Bu zıtlıklar ve dualite içinde yanmaya, kül olmaya ve hakikatte bir olmaya var mısın?

 

Sevgide Kalın

Ali Cihan


Kaynak: https://www.aysetolga.com/atesten-gomlek-ruh-ikizi

Bu içeriği paylaş